Ata welzijn & zorg

Professionele zorg in eigen omgeving

Werken & leren bij Ata welzijn & zorg.

Als zorgverlener in de thuiszorg werk je zelfstandig bij cliënten thuis. 

Dat je je werk alleen doet, betekent niet dat je alleen werkt. 


Als zorgverlener maak je deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit huishoudelijke hulpen, verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders. 

Gezamenlijk zorg je dat de cliënten zo goed mogelijk geholpen worden.

Dag en nacht is er iemand bereikbaar voor calamiteiten. 


Tijdens team overleggen bespreken we casussen en krijg je inhoudelijke verdieping. 

Je kan altijd collega's raadplegen voor advies en waar nodig organiseren we extra bijscholingen.


Certificering: 

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) houdt zich bezig met het erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. 

Daarnaast maakt de SBB afspraken over wat de student aan kennis en vaardigheden moet opdoen om een diploma of mbo-certificaat te behalen.

Verder adviseert de SBB de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.


Vol trots delen wij u mede dat wij een erkend leerbedrijf zijn. En dat is niet recentelijk. 

Het feit dat Ata welzijn & zorg al vanaf 2019 een erkend leerbedrijf is voor studenten die de opleiding Helpende Plus volgen, hebben wij op 15 september 2021 van de SBB ook de erkenning gekregen voor begeleiding van mensen die de opleiding Verzorgende IG of Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen volgen. 

Onze meest recente erkenning door de SBB dateert van 15 maart 2021 voor het begeleiden van studenten in de opleiding Verzorgende IG of Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen.


Wat houdt deze erkenning in?

Om een erkend leerbedrijf te kunnen worden heeft de SBB strenge voorwaarden gesteld waarvoor wij met vlag en wimpel zijn geslaagd. 

Ata welzijn & zorg voldoet aan de volgende belangrijkste voorwaarden:

  • Wij bieden de student een goede en veilige werkplek. Daar oefent de student met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor hij in opleiding is.
  • Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • Wij zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en verstrekken daartoe de benodigde informatie.
  • De bedrijfsgegevens van onze organisatie staan vermeld op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.