Ata welzijn & zorg

Professionele zorg in eigen omgeving

Cliëntenraad

Medezeggenschap cliënten in de zorg:

Als cliënt van Ata welzijn & zorg  kunt u meepraten over het beleid van uw thuiszorg.

Dit kan via de cliëntenraad.


Cliëntenraad zorginstelling:

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. 

In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. 

Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.


Rechten Cliëntenraad:

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten.


Dat zijn:

  • Recht op informatie:

De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

  • Recht op overleg:

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

  • Recht om te adviseren:

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.


Bezetting van de cliëntenraad:

De cliëntenraad bestaat uit drie of vijf leden: Zij vergaderen eens in de drie maanden maar mogen daarvan afwijken en meer vergaderingen uitschrijven als zij dat nodig vinden. 

Meer informatie over het functioneren van de cliëntenraad ligt op kantoor ter inzage.

De cliëntenraad is dagelijks te bereiken op het telefoonnummer 0180-855205


Deelname in de cliëntenraad:

Hebt u belangstelling, dan kunt ook plaats nemen in de cliëntenraad door u op te geven als kandidaat.

Verkiezingen vinden om de drie jaar plaats. 

Het is in uw belang dat de cliëntenraad optimaal functioneert, laat ons weten wat u van de dienstverlening vindt van Ata welzijn & zorg. 

Alleen zo kunnen wij de kwaliteit op peil houden.

De cliëntenraad is te dagelijks te bereiken onder telefoonnummer 0180-855205